Loading

Lắp điện mặt trời cho gia đình, công ty, nhà xưởng. Thời gian sử dụng 25 năm, 5 năm hoàn vốn. Bán điện năng lượng mặt trời cho điện lực.

Lắp điện năng lượng mặt trời 2 kw

50,000,000.00 42,000,000.00
Thêm vào giỏQuick View

Lắp điện năng lượng mặt trời 3 kw

66,000,000.00 54,000,000.00
Thêm vào giỏQuick View

Lắp điện năng lượng mặt trời 4 kw

88,000,000.00 75,000,000.00
Thêm vào giỏQuick View

Lắp điện năng lượng mặt trời 5 kw

105,000,000.00 90,000,000.00
Thêm vào giỏQuick View

Lắp điện năng lượng mặt trời 6 kw

130,000,000.00 110,000,000.00
Thêm vào giỏQuick View

Lắp điện năng lượng mặt trời 7 kw

150,000,000.00 128,000,000.00
Thêm vào giỏQuick View

Lắp điện năng lượng mặt trời 8 kw

175,000,000.00 144,000,000.00
Thêm vào giỏQuick View
X